DE BESTUURSLEDEN

Naam: Serge Andre

Burgerlijkestaat: gehuwd

Gezinssamenstelling: vader, moeder en 2 dochters

Me gezin ondersteunt mij volledig in het doen van mij  werk in de gemeente. Naast de gemeente geef ik ook leiding aan het Apollos Training Instituut. Daar worden mannen en vrouwen toegerust voor het werk in de gemeente en voor persoonlijke geloofsgroei.

Leiding geven aan de gemeente is een van de mooiste uitdagingen die ik ooit in mijn meemaakt. Zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden leiden in het geloof is echt iets moois.

Mijn grootste passie is nog steeds lezen. Ik lees redelijk veel. De onderwerpen zijn divers. Wie mij wil verrassen kan dat doen met een goed boek. Ik hou ook van lekker eten. Zelf probeer ik ook af en toe iets lekkers te koken

Ik geloof in roeping en jezelf laten onderrichten om die roeping handen en voeten te geven. Voor het geven van leiding aan de gemeente is Ex. 18 voor mij de leidraad. Het advies van Jetro aan zijn reeds succesvolle schoonzoon Mozes om nog grotere successen te halen vind ik buitengewoon briljant. Het is echt een door God gegeven inzicht.

Ik ben iedereen dankbaar die dag en nacht voor mij en me gezin bidt.


Naam: Mellenie Djojosentono-Madsoleh

Burgelijkestaat: gehuwd

Gezin: Echtgenoot Melvin

2 zonen: Marinho & Rushon en 1 dochter Raeann

Positie binnen het bestuur: Penningmeester

Zitting hebben in het bestuur beschouw ik als een positieve uitdaging en ik ga ervoor.

In het begin was het idee om zitting te nemen in het bestuur beangstigend,maar door de vele gebeden ervaar ik rust  en zekerheid. Wetende dat ik niet alleen ervoor staat.Ik weet zeker dat God mij de wijsheid en kracht zal geven om dat werk wat ik zal moeten doen naar behoren te doen, naar tevredenheid van Hem en van de gemeente.

Gebed is nooit te veel, dus vraag ik dat aan de gemeente. Voor mij en voor de andere bestuursleden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam op de financiële afdeling van een groothandel bedrijf. De daar opgedane kennis en inzichten kan ik aanwenden om mijn werk in de gemeente te doen. Ik vind het leuk om mijn gezin op de zondag te verwennen met lekker eten. Aan fitness doen zie ik als een manier om in beweging te blijven en mijn conditie op pijl te houden.


Voornaam            : Setyo

Achternaam         : Maskam

Geboortedatum   : 9 september 1962

Burgerlijke staat  : Gehuwd

Ik ben getrouwd met Patricia Linscheer. Ik ben de vader van 3 zonen nl .Kevin, Garry en Ivan. Recentelijk is de familie uitgebreid met Lisa als schoondochter en Jeremy als eerste kleinkind. Ik ben verkozen als Oudste en besef, dat er hierdoor een grotere verantwoordelijkheid op mij is komen te rusten. Desondanks ga ik deze nieuwe uitdaging niet uit de weg. Ik voel me geroepen om de gemeente door middel van pastorale zorg te dienen. Van de gemeente uit verwacht ik een optimale ondersteuning. Door haar  ruime samenstelling in vele opzichten lijkt een flexibele verstandhouding als zeer vanzelfsprekend. In Christus zijn wij méér dan overwinnaars en toch valt te merken dat de nood onder de gelovigen groter is dan het wel lijkt.

Hierin zie ik de noodzaak mij ervoor te geven om de problemen aan te pakken en hulp te bieden. Uit de moeilijke situaties en afgelopen donkere perioden in mijn eigen leven, put ik inspiratie om mijn medemens met raad en daad bij te staan .Op grond hiervan, hoop ik die ondersteuning te mogen bieden aan de gemeente. Echter ben ik mij ervan bewust dat het slechts onder Christus zijn leiding kan geschieden en door hierin te volharden, de noden verlicht kunnen worden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een semi-overheidsbedrijf met grote financiële verantwoordelijkheid. Ik loop samen met mijn vrouw Patricia graag een rondje om in optimale conditie te blijven. Aan een gezonde levensstijl hecht ik veel waarde.


Naam: Ashwien Wieran Harpal

 Geboortedatum: 10 september 1979

 Burgelijkestaat : Gehuwd

 Gezinssamenstelling: man, vrouw , dochter.

Mijn gezin heeft mij heel erg positief ondersteund, ik heb ten alle tijden de volle ondersteuning van mijn echtgenote in het aantreden en invulling geven aan mijn taken in het bestuur.

Functie: Diaken, Het ondersteunen van het jeugdwerk en helpen in elke vorm van onderricht en opbouw van de jeugd op geestelijk gebied, maar vooral ook op sociaal – en maatschappelijk gebied. (Huishoudelijk Reglement Artikel 6) Ik verwacht dat de gemeenteleden mij in het jeugdwerk zal ondersteunen, vooral d.m.v. gebed. Ook verwacht ik ondersteuning van gemeenteleden indien onderricht of enige vorm van hulp geboden moet worden aan jeugdigen.

Ik verwacht van enorme meerwaarde te zijn voor de gemeente en het ondersteunen van het jeugdwerk waarvoor ik aangesteld ben. Als lid van het bestuur ben ik voorstander van collectief functioneren en samen opbouwen van de gemeente en dit wordt bereikt door ondersteuning van de overige bestuursleden als ook gemeenteleden. Ik ben bereid elke taak te vervullen indien nodig conform de statuten. Moge de naam van onze Here Jezus Christus ten alle tijden verheerlijkt worden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leerkracht op VOJ-niveau en daarnaast als sportpresentator bij een televisie station.


Mijn naam is Seedorf, Eveline gehuwd Melcherts.

Van mijn echtgenoot, Jerry Melcherts, heb ik de volledige ondersteuning gekregen om zitting te nemen in het bestuur.

Ik ben gekozen als diacones binnen het gemeentebestuur en ik zal mijn uiterste best doen om onder leiding van de Heilige Geest, deze taak die ik op me genomen heb, naar eer en geweten te verrichten. Ik verwacht volledige ondersteuning van de gemeenteleden i.h.b. in de vorm van gebed.

Als kindervriend wens ik mij in te zetten voor het kinderwerk zowel binnen als buiten de gemeente.

In matheus 18:14 staat, Zo bestaat bij uw Vader die in de hemelen is de wil niet, dat een deze kleinen verloren gaat.

Ik ben van mening dat ook de kinderen in de wijken het evangelie van de Here Jezus Christus moeten horen en in staat gesteld moeten worden Hem aan te nemen. Ik doe daarom een beroep op de gemeenteleden die in een kinderrijke buurt wonen om een ruimte ter beschikking te stellen om zo een kinderclub te draaien. We moeten niet alleen binnen de 4 muren van de kerk blijven maar ook de kinderen daar buiten kennis te laten maken met de liefde van God.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen de medische sector. Dit werk doe ik al jaren met heel veel