DE SENIOREN

De seniorengroep, is een open groep voor alle 60+. Deze groep is jaren geleden in het leven geroepen om de zorg naar deze groep van gemeenteleden te verbeteren. In het begin was het een dienst voor Senioren die 1 keer in de 2 maanden overdag werd gehouden. Na 1 seizoen is besloten om de frequentie op te voeren naar een wekelijkse ontmoeting overdag. Dit werd ingegeven door het feit dat het voor velen van hun beter was om overdag samen te komen in plaats van savonds uit huis te gaan. Op de wekelijkse ontmoeting wordt tijd uitgetrokken voor Bijbelstudie en gebed.

Naast de wekelijkse ontmoetingen vindt er ook uitstapjes plaats. Deze uitstapjes zijn over het algemeen een combinatie van evangelisatie en ontspanning. Zeker niet te vergeten is hun gezamenlijke jaarafsluiting met lekker eten en drank.

Gezegd moet worden dag de onderlinge band onder de groepsleden hecht is. Senioren van de gemeente zijn in verschillende taakgroepen van de gemeente te vinden. Op het gebied van pastoraat zien we velen van hun voor langere periode de geestelijke zorg van jongvolwassenen op zich nemen. Ook zijn velen onder hun vurige voorbidders.

Zij die door fysieke omstandigheden deze bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, krijgen regelmatig bezoek van de andere Senioren en anderen uit de gemeente. Als gemeente zijn we de Here dankbaar voor deze groep van gemeenteleden in onze gemeente.