DE JONGEREN

WIE DURF HEEFT, GELOOFT IN JEZUS CHRISTUS

 Je hebt vragen over het leven en geloof

  • Je wilt meer weten over God
  • Je wilt duidelijke antwoorden
  • Je wilt een leuke tijd hebben met andere jongeren
  • Je wilt vriendschappen opbouwen

Kom dan naar de Baptistengemeente Vrije Evangelisatie!

In de Baptistengemeente is er aandacht voor jou als persoon en kun je gewoon jezelf zijn. Er is ruimte voor al je vragen, je kunt God beter leren kennen en Hem op enthousiaste wijze dienen. Het jongerenwerk is erop gericht om je te steunen en stimuleren in de ontwikkeling die je doormaakt. Je moet veel keuzes maken en er zijn veel verleidingen om je van het geloof af te houden. Daarom is er als eerste aandacht voor onderwijs vanuit Gods Woord. In de Bijbel vindt je Gods wil voor je leven. Je leert dit toepassen op je eigen leven. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het zorgen voor elkaar: naar elkaar luisteren, elkaar helpen, voor elkaar bidden, etc. Zo kun je groeten in je relatie met Christus en vriendschappen opbouwen met elkaar! Je bent een belangrijk onderdeel van de gemeente. Jongeren zijn de toekomst van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je thuis voelt in de gemeente.

Waar gaan we voor?

Dat je een standvastig geloof hebt in Christus Jezus en met jouw levenstijl laat zien wie Jezus is.

 Waar staan we voor?

Het begeleiden en ondersteunen van jou als jongere bij het hebben van een persoonlijke relatie met Christus en bij je taak als christen in de gemeente en in de maatschappij.

Welke jongerengroepen zijn er?                       

– The Teeners

– De Faya JBG’s

– De 19+

– De Christ Seekers

Expressie

Naast deze groepen komt de jeugd op de zaterdag samen voor expressie (zang, dans, drama en toneeloefening), sport, uitstapjes, kamperen enzovoorts.

Jeugddienst

1x per kwartaal is er een jeugddienst. Tijdens deze dienst worden de expressies die zijn voorbereid opgevoerd.