BAPTISTEN WIE ZIJN ZE?

Ontstaan van het Baptisme Als gevolg van de Reformatie ontstonden diverse hoofdstromingen binnen het kerkelijk veld die zich los hadden gemaakt van de Rooms Katholieke Kerk. Naast deze hoofdstromingen takten zich tevens kleinere groepen af die een radicalere Reformatie nastreefden. Één van die kleinere groepen werd gevormd door de anabaptisten. Bij hun kon de doop alleen op grond van je persoonlijk geloof worden bediend. Een andere kleinere groepering werd gevormd door de Engelse Puriteinen. Het Baptisme is ontstaan onder invloed van deze twee groepen.

Menno Simons en Hubmayer waren twee mannen die grote invloed hadden op het Anabaptisme. Menno Simons was een priester uit West-Friesland. Zijn volgelingen kunnen in twee grote groepen worden ingedeeld t.w. de vrijzinnigen en de conservatieven. Uit de vrijzinnigen is later de doopsgezinden voortgekomen. De conservatieven kunnen opgedeeld worden in: de Vlamingen, de Friezen, de Duitsers en de Waterlanders. In Amsterdam waren twee van deze sub-groepen aanwezig namelijk de strikte Vlamingen en de vrije Waterlanders. In 1580/1581 stelden zij de Waterlandconfessie (belijdenis) op. In 1632 is de confessie van Dordrecht aangenomen door de Vlaamse- en Friese-Mennonieten.

De Anglicaanse Kerk in Engeland had zich afgescheiden van de Rooms Katholieke Kerk (R.K.K.) en werd de Staatskerk. Enkele kleine groepen waren niet eens met de bemoeienis van de overheid en scheiden zich af van de Anglicaanse kerk. Deze groepen werden separatisten genoemd en moesten vaker vluchten vanwege vervolgingen. In 1595 vluchtte een groep separatisten (afgescheidenen) van de Kerk v. Engeland o.l.v. Henry Ainsworth naar Amsterdam. In 1608 vluchtte een andere groep separatisten o.l.v. John Smyth uit Engeland naar Amsterdam. Als John Smyth met zijn groep in Amsterdam komt, zoekt hij aansluiting bij de groep van Henry Ainsworth. Deze poging mislukt en vindt hij onderdak bij de Waterland-Mennonieten. Daar doopte hij zichzelf en zijn gemeente. De eerste baptistengemeente was een feit. Een deel van de volgelingen van Smyth was niet eens met zijn stap om aansluitingen te zoeken bij de Waterlanders. Dat deel keerde later terug naar Engeland, waar zij de eerste baptisten kerk in Engeland neerzetten. Vandaag aan de dag zijn er baptisten gemeenten wereldwijd te vinden.

Ontstaan Baptistengemeente Vrije Evangelisatie Centrum (BGVEC) in grote lijnen

In 1887/88 werd de Baptistengemeente Vrije Evangelisatie door Meyer Salomon Bromet opgericht. Br. Bromet werd op 13 januari 1839 in Paramaribo uit Joodse ouders geboren. Hij ging als jongeman naar Guyana en kwam daar tot persoonlijk geloof in Jezus Christus. Hij zei de handel, waarvoor hij een opleiding had genoten, vaarwel en stelde zijn leven in dienst van zijn Heer. Korte tijd kwam hij naar Suriname terug en vertrok daarna naar Engeland waar hij van 1864 – 1867 theologie studeerde. Na zijn studie heeft hij 18 jaar in het buitenland, als zendeling onder de joden, gewerkt. Hij kwam daarna naar Suriname terug en werd in 1885 aangesteld als predikant bij de Nederlandse Hervormde Kerk in Paramaribo. Naar zijn mening was hij niet vrij om het evangelie te verkondigen. Hij besloot daarom een eigen werk op te zetten, waar dat wel kon. Mede met financiële steun uit Engeland, Schotland, Nederland en van de Surinamers zelf, gelukte het Bromet in 1887 in Schotland een kompleet kerkgebouw aan te kopen. Op 10 november 1887 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe gebouw. Op zondag 11 maart 1888 om 8 uur ‘s morgens vond de inwijding van het kerkgebouw “Vrije Evangelisatie”plaatst. “Vrije” zou betrekking hebben op niet gebonden zijn aan overheidssubsidie, synodale besluiten of menselijke instellingen. “Evangelisatie” omdat het accent van het werk daarop lag.

Opmerkelijk is dat de eerste dopelingen van de baptistengemeente in 1888 werden ‘besprenkeld’. Na veel gebed en studie over het dopen kwam hij in 1893 tot de overtuiging dat het dopen middels onderdompeling moest geschieden. Hij reisde toen af naar Guyana en liet zich op 17 april 1893 door onderdompeling dopen.

Kenmerkende geloofspunten van het Baptisme

  • Baptisten onderstrepen de noodzaak van een persoonlijke bekering en keuze voor Jezus Christus als Heiland.
  • Baptisten belijden de doop door onderdompeling voor allen die bewust tot geloof gekomen zijn, Christus van harte liefhebben en Hem praktisch navolgen.
  • Baptisten belijden de noodzaak van een plaatselijke gemeente, die zelfstandig is en bestaat uit bekeerde gelovigen.
  • Baptisten staan voor vrijheid van godsdienst, zonder inmenging van staat en overheden.
  • Baptisten benadrukken de praktische navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.
  • Baptisten willen zich in geloof, leer en leven zich richten naar de bijbel.

Kennismaking?

Aan het eind gekomen van deze kennismaking, nodigen wij u van harte uit om eens een dienst of regelmatig onze diensten bij te wonen. Wij vinden het een voorrecht om mensen overal vandaan te ontmoeten om samen over de Here Jezus Christus te praten en Hem te dienen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. We hopen u te ontmoeten, of misschien regelmatig te ontmoeten in één van onze samenkomsten