BLOEMENTUIN (KINDERWERK)

Weet jij nog toen je tussen 4 en 11 jaar oud was hoe jij eruit zag. Misschien kan jij je nog enkele kwaaie dingen uit die periode herinneren. Maar zeker ook een heleboel leuke dingen en momenten. Onbezorgde kinderjaren hebben is het verlangen van elk kind. In onze gemeente willen wij de kinderen helpen te genieten van hun kinderjaren. De zondag als een feest met de Here Jezus te ervaren. Dat zij andere leuke kinderen als zichzelf mogen ontmoeten en samen genieten van de vele leuke dingen die op de zondag tijdens hun eigen samenzijn gebeuren.

Opzet van het kinderwerk

Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen samen met hun leiders/sters naar de voor hen bestemde ruimte. U heeft dan uw hand vrij om de Here en anderen in de kerk te ontmoeten. U hoeft zich niet druk te maken om dat kind want het is dan in goede handen. De leiding zal goed op uw kind letten. De kinderwerkers van onze gemeente worden regelmatig getraind in het omgaan met kinderen en hoe op een creatieve manier hun de normen en waarden van de bijbel bij te brengen

 

Een gemiddelde zondag met uw kind ziet er als volgt uit:

  • samenzang
  • vertelling van een bijbelverhaal
  • verwerking van het verhaal op een creatieve manier in een kleine groep
  • als er nog wat tijd over is, wat leuke spelletjes doen

Naast de zondaagse ontmoetingen zijn er ook ander activiteiten die worden ontplooid om uw kind aangename kinderjaren aan te bieden. Die activiteiten zijn o.a. kampen, clownmiddagen, knutselen, uitstapjes en nog veel meer.

Hoe kan uw kind deel uitmaken van onze kinderwerk?

Dat kan door in contact te treden met de leiding van de zondagschool. Het kan ook zijn dat u vriendelijk wordt benaderd door iemand van het gastenteam met de vraag of u uw kind naar de zondagschool wil sturen. Als u hiermee akkoord gaat. Is dat het geval dan wordt dat kind meegenomen om met de andere kinderen te gaan genieten van een mooie zondagochtend. Na afloop van de kerkdienst wordt uw kind naar u terug gebracht.

Wij vinden het leuk als u begrip wil opbrengen voor het meesturen van een zakdoekje met uw kind, vooral als het een snotneusje heeft.

De activiteiten voor het kinderwerk worden maandelijks bekendgemaakt in CetrumInfo. Geeft uw kind tijdig op voor deelname aan de aangekondigde activiteiten.