BGVE

Baptistengemeente “Vrije Evangelisatie”

is een Christelijke gemeente waar er liefdevol wordt gezorgd voor elkaar.

Op basis van het Grote Gebod van Christus volgens Matteus 28:19-20 delen we het Goede Nieuws over Jezus.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Matteüs 28:19-20