Het Bestuur

Het bestuur is met de volgende samenstelling aangetreden vanaf 30 december 2023:

  • Br. Carl Schuster – Voorganger – Voorzitter
  • Br. Cliffton Saridjan – Ouderling – Secretaris
  • Br. Jimmy Setrowidjojo – Ouderling
  • Br. Radjin Wens – Diaken – Penningmeester
  • Zr. Sandra Arichero – Diacones