DE VOORGANGER

De autobiografie van Br. Serge Andre.

Voorganger van de Baptisten Gemeente Vrije Evangelisatie Centrum

Ik ben als vierde kind geboren uit een gezin met acht kinderen. Op 8 maart 1971 zag ik het daglicht op een boerderij te Mana in Frans-Guyana. Mijn ouders waren gastarbeiders in dat land. Toen ik zes jaar oud was stierf mijn vader en verhuisde het heel gezin naar Suriname. Ik groeide op in Paramaribo, in de wijken Latour en Winti Wai.

Ik heb op de volgende scholen gezeten: O.S. Latour, MULO Latour en de AMS. Na de AMS ben ik aan de Anton de Kom Universiteit Land- en Waterbeheersing gaan studeren. In 1999 onderbrak ik deze studie om voor vijf jaar de studie Theologie te gaan doen in Nederland. Na mijn terugkeer heb ik uiteindelijk de studie Land en Waterbeheersing afgerond.

Bekering en roeping

Ik kwam in 1988 tot bekering, in een Volle evangelie gemeente, na een dienst te hebben bezocht waar over de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus werd gesproken. Enkele jaren na mijn bekering kreeg ik van de leiding van de gemeente de gelegenheid om zo nu en dan iets uit de bijbel met de gemeente te delen.

Op het VWO kwam ik in contact met The Jesus Students. Deze is een interkerkelijke studenten organisatie, die op de voortgezet onderwijsscholen evangeliseert. Ik heb drie schooljaren leiding gegeven aan de kring bij mij op school. Hierna heb ik twee jaren in het algemeen bestuur van deze organisatie gezeten. In die periode heb ik o.a. kampen en toerustingsweekeinden helpen organiseren. Deze jaren hebben bij mij bijgedragen tot een dieper verlangen naar verdere vorming om in de gemeente van God dienstbaar te zijn.

In 1993 lag de Logos II, nu Logos Hope, een zusterschip van de Doulos, in de haven van Paramaribo. Als uitvloeisel van dit bezoek is de Apollos bijbelschool in augustus 1994 van start gegaan. Dit was iets waar ik al lang naar had uitgekeken. Van 1994 tot en met 1997 heb ik aan deze bijbelschool gestudeerd.

In de gemeente waar ik toen lid van was, werden er geen jeugddiensten gehouden. Ik besloot daarom de jeugddiensten van de gemeente waar mijn broer naar toe ging regelmatig te zullen bezoeken. Ik had trouwens een leuke jeugdkamp met hen meegemaakt. Dit was ook de gemeente waar Maureen lid van was. Zij en ik raakten goed bevriend met elkaar, ook omdat wij elkaar reeds kenden bij The Jesus Students. Onze vriendschap werd steeds hechter, en na twee jaar van dikke vriendschap was het voor ons duidelijk dat wij veel voor elkaar voelden. Eind 1994 kregen wij dan ook verkering.

Naast de vele lol die wij met elkaar hadden, spraken wij ook vaak over de manier waarop wij invulling zouden willen geven aan ons leven en de gemeente helpen opbouwen. Wat wij precies in de gemeente zouden willen doen was nog niet duidelijk, maar dat een volledige bediening erin zat, behoorde wel tot de mogelijkheden.

Op een gegeven moment begreep ik uit de wandelgangen dat de Apóllos bijbelschool op zoek was naar jonge Surinaamse echtparen, voor een vervolg HBO-theologie studie in Nederland.

Ons zoeken naar de wil van God met ons leven en de zoektocht van de bijbelschool naar jonge Surinaamse christelijke echtparen, heeft God mogen gebruiken om ons te roepen.

Het begon allemaal toen ik na het afronden van de Apóllos bijbelschool deelnam aan de extra cursus homiletiek (preekkunde). Na een ochtend sessie waarin ik mijn oefenpreek hield, vroeg de docent aan mij of ik geen belangstelling had voor een vervolg HBO-theologische opleiding in Nederland. Maar mijn antwoord was een duidelijke nee. Enkele dagen daarna, op de avond van de diploma-uitreiking, vroeg hij weer hetzelfde aan mij. En opnieuw antwoordde ik nee. De docent vertrok een paar dagen daarna naar Nederland. Vanuit Nederland stuurde hij een fax naar de toenmalige directeur van de bijbelschool. In die fax vroeg de docent aan hem om met mij te praten over een vervolg studie. Deze keer nam ik de vraag in overweging en besprak het met Maureen. Wij kwamen na gebed en gesprekken met elkaar tot de conclusie dat dit mogelijk de weg was die God met ons wilde gaan. We bleven hiervoor bidden, en het werd ons steeds duidelijker dat dit de wil van God was. Maar hiermee waren nog niet alle hobbels weggenomen. Met name het onderbreken van mijn studie, Weg en waterbouwkunde, aan de universiteit vond ik zeer moeilijk, omdat ik reeds in de afrondingsfase was.

Een gesprek met br. O. Bottenbley in augustus 1998 èn plotselinge stagnaties in mijn studie, die tot dan toe vlot verliep, deden mij definitief besluiten om naar Nederland te gaan. Maureen en ik besloten om een half jaar eerder te trouwen zodat wij optijd in Nederland konden zijn om met de studie in september 1999 te beginnen. Wij trouwden in juni 1999 en vertrokken in september dat jaar naar Nederland. Onze dochter, Sereen, is in mei 2000 in Nederland geboren.

Mijn werk binnen Zijn koninkrijk omvat de volgende twee gebieden:

  • Apóllos Training Instituut (ATI) of Apóllos bijbelschool
  • De Vrije Evangelisatie Baptistengemeente Centrum

Apóllos  Training Instituut

Mijn werk op deze bijbelschool omvat naast het directeurschap ook doceren. Als directeur ben ik de eindverantwoordelijke voor de uitvoerende zaken. Als docent ben ik verantwoordelijk voor het verzorgen van diverse vakken zoals Inleiding Oude Testament, Gevorderd Bijbelgebruik, Ziekenpastoraat, Stervensbegeleiding en Rouwverwerking, alsook Relatiepastoraat.

De bijbelschool voorziet ruim in de behoefte aan getrainde werkers voor vele kerken/gemeenten. Er komen studenten met verschillende kerkelijke achtergronden.

Voor een overzicht van mijn taken en verantwoordelijkheden binnen de Baptistengemeente Vrije Evangelisatie wordt verwezen naar het organogram van de gemeente.